تعمیر و نگهداری سردخانه

خدمات تعمیر و نگهداری سردخانه حرفه ای

 

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه سردخانه شامل موارد گوناگونی میباشد که با رعایت ان میتوان از خرابی های احتمالی جلوگیری کرد.

سردخانه که اتاقک نگهداری برای مواد فاسد شدنی میباشد حتما باید به صورت منظم چک و بررسی گردد. سرویس اصولی و سرکشی به تجهیزات می تواند می تواند از خرابی پیش امده جلوگیری کند

خدمات تعمیر سردخانه حرفه ای

 

 تعمیر سردخانه ، تعمیر سردخانه فریونی ، تعمیر سردخانه زیر صفر ، تعمیر سردخانه بالای صفر ، تعمیر سردخانه صنعتی ، تعمیر سردخانه مواد غذایی ، تعمیرات سردخانه
 
هم اکنون برای خدمات حرفه ای سردخانه  تماس بگیرید
سردخانه ها که معمولا انباری کردن محصولات فاسد شدنی هستند
تعمیر سردخانه فریونی به معنی تعمیرات انجام شده بر روی متعلقات سردخانه می باشد.
سردخانه دارای اجزای کمپرسور ، کندانسور ، شیر انبساط و اواپراتور می باشد که با مدار فرمان الکتریکی به هم مرتبط شده که فرآیند سردسازی رو انجام میدهند
سردخانه های فریونی به دو دسته ی بالای صفر و زیر صفر تقسیم میشود
تعمیرات سردخانه های صنعتی به معنی تعمیر سردخانه و راه اندازی سردخانه می باشد

خدمات تعمیر کمپرسور سردخانه حرفه ای

 

کمپرسور سردخانه قلب تپنده ی سرماسازی سردخانه می باشد.

برای کارایی بهتر و باید حتما کمپرسور در جایگاه مناسبی نصب و با توجه به ظرفیت مورد نیاز انتخاب شود و حتما باید کمپرسور سردخانه در جای مسقف و معبر عبور هوای تازه باشد تعمیر کمپرسور سردخانه شامل موارد الکتریکی و مکانیکی می باشد.

خدمات تابلو برق سردخانه حرفه ای

 

 تابلو برق سردخانه مرکز فرماندهی سردخانه و مغز سیستم سرما سازی می باشد
همه مدار های فرمان سردخانه از لحاظ پایه مشابه همدیگر بوده
و در صورت پیچیده بودن سیستم اضافاتی به ان ملحق می شود
تابلو برق سردخانه حتما باید به صورت منظم سرکشی شود
تابلو برق سردخانه دارای تجهیزات الکتریکی می بالشد که باید در هر فصل آچار کشی و بازبینی شود.

خدمات درب سردخانه حرفه ای

 

 درب سردخانه که تنها محل فرار سرمای تولید شده است ، حتما باید با برنامه ریزی مرتب باز کردن آن به حداقل برسد.

و در زمان سرویس سردخانه حتما باید درب ها رگلاژ و از لحاظ درز بندی حتما باید بررسی و کنترل شود.

درب های سردخانه از لحاظ بازشو به سه صورت می باشد:

1- درب لولایی
2- درب کشویی
3- درب کر کره ای